55438 - Στην πολιορκητική

Ν. Λυγερός

Στην πολιορκητική
λειτουργούμε
δυϊκά
δηλαδή
με δύο βλέμματα
και αυτό
φαίνεται
ξεκάθαρα
στο έργο
του Vauban
στην καστρική
τέχνη.