55439 - Πολιορκητικά

Ν. Λυγερός

Πολιορκητικά
η επιστήμη
και η τέχνη
του πολέμου
συνδυάζονται
για να γίνουν
η τακτική
και η στρατηγική
ουσία χρηστική
και χρήση ουσιαστική
λόγω ακολουθίας
αναγκών.