55441 - Μην σκέφτεσαι

Ν. Λυγερός

Μην σκέφτεσαι
μόνο με δύο
διαστάσεις
όταν μελετάς
πολιορκητικά
τα κάστρα
της άμυνας
ενάντια
στις επιθέσεις
της βαρβαρότητας.