55442 - Ένας πυρηνικός αντιδραστήρας

Ν. Λυγερός

Ένας πυρηνικός αντιδραστήρας
ακολουθεί νοητικά σχήματα
της πολιορκητικής
διότι πρέπει
να αντέξει
ακόμα και επιθέσεις
μέσω  πυραύλων
για την ασφάλεια
της πόλης
που τροφοδοτεί
γιατί ο πρώτος του ρόλος
είναι να προστατεύει
τους αθώους.