55443 - Ο κομμουναζισμός

Ν. Λυγερός

Ο κομμουναζισμός
είναι αυτό το κτήνος
που δημιούργησε
η βαρβαρότητα
για να κατασπαράξει
με διπλό τρόπο
τους αθώους
της Ανθρωπότητας
λόγω του δόγματος
που ριζικά
μισεί
την ανθρωπιά
αφού προτιμά
τους σκλάβους.