55444 - Στον μικροπόλεμο

Ν. Λυγερός

Στον μικροπόλεμο
ο στόχος
δεν είναι η νίκη
αλλά η φθορά
του συστήματος
του εχθρού
έτσι ώστε
να έχει κόστος
στη δράση του…