55446 - Τα χρώματα

Ν. Λυγερός

Τα χρώματα
του φθινοπώρου
εμφανίστηκαν
πάνω στα φυτά
για να δείξουν
στους ανθρώπους
τις ομορφιές
αυτής της εποχής
που πολλοί ξεχνούν
ενώ είναι αναγκαία
για τη συνέχεια
του Χρόνου.