55450 - Με το χρώμα της ελευθερίας

Ν. Λυγερός

Με το χρώμα της ελευθερίας
γράψαμε το μέλλον της ιστορίας
των κατεχομένων χωρίς φοβία
γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος μας
σε αυτόν τον αγώνα
και ποια είναι η χρήση
της μη συμβατικής πολιορκητικής
ενάντια στα σύμβολα της βαρβαρότητας.
Τώρα που το γνωρίζεις κι εσύ
μπορείς να επιλέξεις
αν θα συμμετέχεις σε αυτή τη μάχη
της απελευθέρωσης της Κύπρου.