55455 - Αν αξιοποιείς κάθε στιγμή

Ν. Λυγερός

Αν αξιοποιείς κάθε στιγμή
τότε παράγεις κομμάτια ζωής
εντός του Χρόνου
που αποτελούν δώρα για την Ανθρωπότητα
γιατί είναι μαζί μας
αλλιώς ξέρεις:
Fugit irreparabile tempus.