55457 - Τα μάτια

Ν. Λυγερός

Τα μάτια
του Ινστιτούτου
πρόσεχαν
κάθε γωνία,
κάθε όργανο,
κάθε βιβλιοθήκη
για να υπάρχει
η προστασία
των αθώων
από τους Δίκαιους
σε κάθε χτύπημα
της βαρβαρότητας
για να ζήσει
η συνέχεια
του έργου.