55459 - Οι βυζαντινές σημαίες

Ν. Λυγερός

Οι βυζαντινές σημαίες
ήρθαν στην Κύπρο
για να ενισχύσουν
τους αγωνιστές
της απελευθέρωσης
με το πνεύμα
του παρελθόντος
όπως γίνεται
και με τις εκκλησίες
που συνεχίζουν
να λειτουργούν
μετά από αιώνες.