55471 - Όπως η θεωρία

Ν. Λυγερός

Όπως η θεωρία
οδηγεί στο πείραμα,
η απελευθέρωση
οδηγεί στην ελευθερία
ενώ δεν υπάρχει
μονοπάτι
που κάνει
το αντίθετο
εκτός αν πρόκειται
για επιστροφή.