55473 - Είναι Ελεύθεροι

Ν. Λυγερός

Είναι Ελεύθεροι
που δημιουργούν
τη Φιλική Εταιρεία
κι όχι σκλάβοι
γιατί μόνο αυτοί
μπορούσαν ν’ αντισταθούν
αποτελεσματικά
στη βαρβαρότητα
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας
που καταπατούσε
την πατρίδα μας.