55476 - Πώς απελευθερώνονται

Ν. Λυγερός

Πώς απελευθερώνονται
τα κατεχόμενα;
Από μόνα τους;
Δεν είναι με το κλάμα
ούτε με το βόλεμα
αλλά με την έλλειψη
ή μάλλον με το αίσθημα
της έλλειψης
της Ελευθερίας
για αυτήν
της πατρίδας μας.