55480 - Έχει δικαίωμα

Ν. Λυγερός

Έχει δικαίωμα
η Ανθρωπότητα
να μην είναι σκλάβα
και να μη συμβιβάζεται
αφού ξέρεις
ότι πρόκειται
για πράξη
βαρβαρότητας
γι’ αυτό βοήθα
όσους τη βοηθούν
για τη συνέχεια
της απελευθέρωσης.