55493 - Όταν αναλύεις

Ν. Λυγερός

Όταν αναλύεις
το Όργανον
του Αριστοτέλη
σε βάθος
αντιλαμβάνεσαι
τι είναι
πρωτοθεωρία
που ετοιμάζει
τον ερχομό
του Προτασιακού
Λογισμού
τους επόμενους αιώνες.