55494 - Μην είσαι δογματικός

Ν. Λυγερός

Μην είσαι δογματικός
με τις κατηγορίες
του Αριστοτέλη
αφού και ο ίδιος
τις άλλαξε
γιατί έβλεπε
ότι έπρεπε
να εξελιχθεί
η σκέψη του
για να ανταπεξέλθει
στις απαιτήσεις
της πραγματικότητας.