55498 - Όλοι προσπαθούν

Ν. Λυγερός

Όλοι προσπαθούν
να μας πείσουν
ότι δεν υπάρχει
ανάγκη
να αντιμετωπίσουμε
την πανδημία
διότι διαχειρίζεται
χωρίς στρατηγική
αλλά μετά
όταν οι ίδιοι έχουν
προβλήματα
στο περιβάλλον τους
τότε αλλάζουν άποψη.