55499 - Η συλλογική δράση

Ν. Λυγερός

Η συλλογική δράση
κατά της πανδημίας
πρέπει να αξιοποιήσει
κάθε εργαλείο
του εικοστού πρώτου αιώνα
χωρίς να μένουμε
σε παλιές τεχνικές
άλλων εποχών
διότι δεν είναι
αποτελεσματικό.