55500 - Η διαχείριση κρίσης

Ν. Λυγερός

Η διαχείριση κρίσης
είναι απόλυτα αναγκαία
σε θέματα πανδημίας
και αυτό έχει νόημα
όσο πιο γρήγορα
γίνεται
για να μην υπάρξει
σπατάλη χρόνου
για να προγραμματίζεται
η διάσωση των αθώων
πριν γίνουν θύματα.