55501 - Ο συμβιβασμός είναι

Ν. Λυγερός

Ο συμβιβασμός είναι
πράξη βαρβαρότητας
διότι εκ φύσης
καταπατά το δίκαιο
για να βρει μια ισορροπία
που δεν είναι ανθεκτική
έτσι αν αγαπάς όντως
την Ανθρωπότητα
πρόσεχε τους αθώους
γιατί ο καθένας είναι
σημαντικός για αυτήν
και δεν πρέπει
να θυσιαστεί.