55504 - Η γλώσσα

Ν. Λυγερός

Η γλώσσα
αποτελεί
εργαλείο
αντίστασης
ενάντια
στη βαρβαρότητα
κι όποιος
την καταπατά
να ξέρεις
ότι δουλεύει
ενάντια
στην Ανθρωπότητα
και τίποτα
λιγότερο.