55508 - Ο αγώνας του Ελληνισμού

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας του Ελληνισμού
δεν αφορά μόνο
το πρόσωπό σου
αλλά ολόκληρο λαό
και ειδικά αυτούς
που ακόμα καταπατά
η βαρβαρότητα
γιατί τα πάτρια
εδάφη τους
δεν είναι απελευθερωμένα
και συνεχίζουν
να επιβιώνουν
υπό το καθεστώς
της λησμοσύνης.