55513 - Αν η πανδημία

Ν. Λυγερός

Αν η πανδημία
ήταν μόνο
ένα θέμα
ημερών
η διαχείριση
θα έπρεπε
να είναι
διαφορετική
ενώ εδώ
μιλούμε
για μήνες
κρίσης.