55514 - Μη βασίζεσαι

Ν. Λυγερός

Μη βασίζεσαι
στην κινέζικη
παραπληροφόρηση
για να υπολογίσεις
τη συμπεριφορά
των δικών σου
γιατί όλα
τα στοιχεία
είναι λανθασμένα
επειδή είναι
χειραγωγημένα
λόγω ιδεολογίας.