55515 - Η μη αποδοχή

Ν. Λυγερός

Η μη αποδοχή
της πραγματικότητας
δεν σου επιτρέπει
να επιλύσεις
τα προβλήματα
που εμφανίζονται
πρέπει λοιπόν
να κάνεις τη διάγνωση
να εντοπίσεις τα εμπόδια
για να επινοήσεις
την κατάλληλη
στρατηγική.