55529 - Η ουρά

Ν. Λυγερός

Η ουρά
της πανδημίας
έχει
βάθος
Χρόνου
μην την υποτιμάς
όταν κάνεις
στρατηγικές
εκτιμήσεις
για το μέλλον
της πρακτικής
αντιμετώπισης.