55531 - Έξυπνα μέτρα

Ν. Λυγερός

Έξυπνα μέτρα
πρέπει
να εφαρμόσουμε
αν θέλουμε
να ενεργοποιήσουμε
μια αντίσταση
που σταματά
τις επιθέσεις
της πανδημίας
αποτελεσματικά.