55533 - Είναι δύσκολο

Ν. Λυγερός

Είναι δύσκολο
να πεις
σε κάποιον
που δεν βλέπει
τον εχθρό
να μη βγει
χωρίς να έχει
εξηγήσεις
που προέρχονται
από την Έξυπνη
Παιδεία
που είναι ανθεκτική.