55535 - Ο κορωνοϊός

Ν. Λυγερός

Ο κορωνοϊός
δεν μετακινείται
είναι
οι άνθρωποι
που το κάνουν
και γι’ αυτό
πρέπει
να είμαστε
προσεκτικοί
με μετακινήσεις
που δεν έχουν
κανένα
νόημα.