55540 - Το μέτωπο

Ν. Λυγερός

Το μέτωπο
σε φάση
πανδημίας
αρχίζει
από το σπίτι
κι εκεί πρέπει
να είσαι
υπεύθυνος
και όχι να περιμένεις
τα πάντα
από το κράτος
ή την κυβέρνηση
γιατί τα λάθη
σε τακτικό
επίπεδο
δεν γίνονται
από τη συλλογική
νοημοσύνη
της στρατηγικής
αλλά
από τη δική σου
κρίση.