55544 - Κρυφοί συνδυασμοί

Ν. Λυγερός

Αρχίσαμε με τα μέρη
και μέσω των συνόλων
με τη βοήθεια της συνδυαστικής
βρήκαμε τύπους άλγεβρας
που μπορείς να δείξεις
με τρόπο πρακτικό
στους μικρούς ανθρώπους
για να καταλάβουν
μετά από αιώνες
ένα κομμάτι από το έργο
των Leibniz, Newton και Pascal.
Διότι τα σχήματα που θα τους δείξεις
θα είναι πρώτα νοητικά
και στη συνέχεια μαθηματικά
έτσι θα ανακαλύψουν
βαθύτερες γνώσεις
που βρίσκονται πίσω
από κρυφούς συνδυασμούς
οι οποίοι γεννήθηκαν
μετά από το αίτημα της έκπληξης
για να χαρεί το πάθος της γνώσης
που δημιουργεί
το ίδιο σου το είναι.