55557 - Αντί να φοβάσαι

Ν. Λυγερός

Αντί να φοβάσαι
τις κινήσεις
της Τουρκίας
που δεν έχουν
κανένα βάθος
και δεν υποστηρίζονται
από κάποια
ορθολογική
στρατηγική
να ασχολείσαι
με την αντιμετώπιση
της πανδημίας.