55559 - Η ουσία της ανθρωπιάς

Ν. Λυγερός

Η ουσία της ανθρωπιάς
είναι ανεξάρτητη
από τα κοινωνικά
θέματα
και γι’ αυτό βλέπεις
διαφορετικά
τη βιβλιοθήκη
αφού είναι
κομμάτι
της ίδιας
της Ανθρωπότητας.