55561 - Η φιλία των δέντρων

Ν. Λυγερός

Αν τα δέντρα ζουν για αιώνες
είναι επειδή προστατεύονται
από το δίκτυο του Δάσους
γιατί τα δέντρα συνεργάζονται
και δεν αφήνουν κανένα πίσω.
Μόνο όταν το αντιληφθείς
η αλληλοβοήθεια
θα σου φανεί πολύτιμη
για το βαθύ μέλλον
γι’ αυτό μαθαίνεις πολλά
από το Δάσος
όταν προσέχεις
πώς λειτουργεί.