55568 - Όταν ζητάς μάθημα

Ν. Λυγερός

Όταν ζητάς μάθημα
για να βοηθήσεις
τους δικούς σου
που βρίσκονται
σε δύσκολη κατάσταση
ακολουθείς το πρέπον
και τον ρόλο του μαθητή
ο οποίος προστατεύει
κάθε φορά που μπορεί
κάθε αθώο που έχει
σημαντική ανάγκη
για να ζήσει ελεύθερος.