55573 - Ο καθένας μας

Ν. Λυγερός

Ο καθένας μας
συμβάλλει
στον αγώνα
της ανθρωπιάς
με τη βοήθεια
που παρέχει
στην ίδια
τη βοήθεια
για να προστατέψει
με όλες τις δυνάμεις της
κάθε αθώο
που υποφέρει.