55579 - Η δομική ανάλυση

Ν. Λυγερός

Η δομική ανάλυση
των δεδομένων
της οικογένειας
επιτρέπει
την απόκτηση
γνώσεων
για τις δυναμικές
της συμπεριφοράς
εντός του χρόνου
σε πολεμολογική
κατάσταση
έτσι λειτουργεί
η πρόβλεψη.