55585 - Οι δακτυλισμοί

Ν. Λυγερός

Οι δακτυλισμοί
είναι η πορεία
των δακτύλων
που λειτουργούν
σαν τους φίλους
που είναι πάντα μαζί
την ώρα της ανάγκης
όταν πρέπει να παίξουν
ένα δύσκολο κομμάτι
ενός συνθέτη
του παρελθόντος.