55598 - Η χαρά

Ν. Λυγερός

Η χαρά της μουσικής
όταν παίζουμε μαζί
είναι τόσο μεγάλη
που ακούγεται
ακόμα και στο Δάσος
έτσι ξέρει και αυτό
ότι συνεχίζουμε
τον αγώνα
όπου και να είμαστε
λόγω Αγάπης Ανθρωπότητας.