55600 - Τα λουλούδια

Ν. Λυγερός

Τα λουλούδια
άνθισαν
στην ώρα τους
τον Οκτώβριο
για να είναι
έτοιμα
για την αποστολή τους
κι εσύ το χάρηκες
γιατί ήξερες
ότι ήταν φόρος τιμής
για όσους είχαν
θυσιαστεί
για τους άλλους.