55604 - Η εκκλησία της Λουτσίας

Ν. Λυγερός

Η εκκλησία της Λουτσίας
είχε ένα πανέμορφο
δέντρο ζωής
που φώτιζε
το ιερό
μ’ ένα βαθύ χρώμα
που βοηθούσε
τους πιστούς
να δουν την αλήθεια
και μέσα στο μοντέρνο
χωρίς να υπάρχουν
κοινωνικά εμπόδια.