55648 - Όταν ακούμε μόνο

Ν. Λυγερός

Όταν ακούμε μόνο
αυτό που θέλουμε
στην ουσία
ακούμε μόνο
τον εαυτό μας
και τίποτα άλλο
γι’ αυτό δεν έχουμε
πλαίσιο εξέλιξης
διότι δεν έχουμε
νέα δεδομένα
για την επεξεργασία μας.