55649 - Πόσες φορές

Ν. Λυγερός

Πόσες φορές
ακούμε
αυτό που είναι
δύσκολο
για να μπορέσουμε
να κάνουμε
υπερβάσεις
για να εξελιχθούμε
και να ζήσουμε
επιτέλους
ελεύθεροι.