55657 - Ε++

Ν. Λυγερός

Αν καταλάβεις
ότι μέσω αναθεμελίωσης
είναι εφικτή
η αναβάθμιση
του Ελληνισμού
τότε θα συνειδητοποιήσεις
πόσο μεγάλη καινοτομία
είναι η επιλογή
του συνθήματος
ελευθερία ή θάνατος
στην αρχή
της Ελληνικής Επανάστασης.