55662 - Η ελευθερία θεμελιακά

Ν. Λυγερός

Η ελευθερία θεμελιακά
είναι η άρνηση
της σκλαβοσύνης
κι αν δεν είναι ακόμα
αυτό που την χαρακτηρίζει
στο μυαλό σου
τότε δεν είσαι
όπως λες
της Ανθρωπότητας
αλλά στο πλαίσιο
της βαρβαρότητας.