55663 - Κανένας πίσω

Ν. Λυγερός

Κανένας πίσω
και κανένας κάτω
πρέπει να είναι
το σύνθημά σου
αν πραγματικά
αγαπάς τους ανθρώπους
γιατί ο καθένας
έχει σημασία
για την Ανθρωπότητα
ενώ αποτελεί
εμπόδιο για τη βαρβαρότητα
που αναζητεί
μόνο σκλάβους.