55680 - Ο Ελληνισμός επινόησε

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός επινόησε
από την εποχή
της Αρχαιότητας
την τεχνητή νοημοσύνη
σε θεωρητικό επίπεδο
λες και υπήρχε
ανάγκη να ζήσει
μια δεύτερη νοημοσύνη
πέρα από την πρώτη
δηλαδή τη φυσική.