55694 - Όταν αφήνεις

Ν. Λυγερός

Όταν αφήνεις
τον άλλο
να είναι κάτω
και δεν τον ανεβάζεις
τότε δεν είσαι
πολύ πάνω.
Γι’ αυτό σήκωσε
τον καθένα
που πέφτει
για να είσαι
της Ανθρωπότητας.