55696 - Το πρώτο πράγμα

Ν. Λυγερός

Το πρώτο πράγμα
που χαρακτηρίζει
τους ανάπηρους
είναι η ανθρωπιά τους
διότι είναι
άνθρωποι
ακόμα κι αν η κοινωνία
θα ήθελε
να τους αφανίσει
λες και η ύπαρξής τους
ήταν ήδη μια καταδίκη
για την εξουσία.